totem dd
responsible care
User:   Pass:   
[Регистрирай се]
      
Търсене
Име на продукта:

Отговорност и грижа”

Отговорност и грижа” (Responsible Care®) е инициатива на световната химическа индустрия в областта на околната среда, здравето и безопасността, целяща непрекъснато подобряване на ефективността. Тази задача се изпълнява чрез съблюдаване на законодателната рамка и чрез доброволни инициативи с правителството и с други заинтересовани страни, както и други мерки, надхвърлящи тези изисквания.

“Отговорност и грижа” е етика и ангажимент, при който се изгражда доверие към една индустрия от съществено значение за подобряване на жизнения стандарт и качеството на живот.Като участник в световната инициатива “Отговорност и грижа” от 2003 година, фирма “ТОТЕМ ДД” е поела следните ангажименти:

  • Да прилага ясна политика за защита на човека и околната среда, като завърши изграждането на лаборатория за мониторинг на околната среда;
  • Да се включва в действия за откриване и описване на неправилно съхранявани химикали и опасни отпадъци;
  • Да продължи развитието, обучението и екипирането на групи за спешна медицинска помощ при аварии и нещастни случаи с химически вещества;
  • Да се включи в създаването на регионален център за обучение на ръководители на фирми по инициативата “Отговорност и грижа”.

 

 

 
Начало Контакти Sitemap Copyright